Plakat Auno HolzFOLDER zaproszenie - Arno Holz str.2