OKR60

 

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza
60. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

1.    KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

2.    KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

A.    TURNIEJ RECYTATORSKI
–    repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
–    uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B.    TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
–    repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
–    dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
–    czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C.   TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
–    obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

D.    TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
–    repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
–    uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
–    przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3.    KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
–    środowiskowych, miejskich, gminnych;
–    powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
–    wojewódzkich – powinny zakończyć się nie później niż 10 maja 2015 r;
–    spotkań finałowych.

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA
–    przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
–    zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

5.    INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
–    turniej A i B   17 – 20 czerwca  2015 r. w Ostrołęce;
–    turniej C   4 –6  czerwca 2015 r.w Słupsku;
–    turniej D  10 – 13 czerwca 2015 r. we Włocławku.
Termin zgłoszenia: 1 kwietnia 2015 r., Kętrzyńskie Centrum Kultury, dział organizacji imprez (p. nr. 11)

Eliminacje rejonowe: 11 kwietnia 2015 r. (sobota), godz. 11.00, Sala kinowo – widowiskowa KCK

Adres placówki: Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. G.W. Sikorskiego 24a, 11-400 Kętrzyn

Osoba odpowiedzialna: Paulina Waszczuk,   Tel. 89 751 25 53 wew. (2)

Pliki do pobrania: