OKR61

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ ogłasza

  1. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI

pod patronatem MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

  1. KONKURS JEST IMPREZĄ OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
  2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:
  3. TURNIEJ RECYTATORSKI

– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki

– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

  1. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),

– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),

– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

  1. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

–  obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).

  1. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ (szczegóły w Regulaminia)

– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,

– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

–              przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;

–              zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.

  1. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Spotkania Finałowe odbędą się:

– Turniej teatrów jednego aktora – 3-5 czerwca 2016 r. w Słupsku

– Turniej poezji śpiewanej – 8-11 czerwca 2016 r. we Włocławku

– Turniej recytatorski i wywiedzione ze słowa – 22-25 czerwca 2016r. w Ostrołęce

Eliminacje Rejonowe: 9 kwietnia (sobota), godz. 11.00,  sala Kinowo – widowiskowa Kętrzyńskiego Centrum Kultury

Termin zgłoszenia: 1 kwietnia 2016 r.

Osoba odpowiedzialna:  Paulina Waszczuk

Adres placówki: Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Gen.Sikorskiego 24a, 11- 400 Kętrzyn, tel. (89) 751 25 53, e-mail: biuro@kck.ketrzyn.pl

Adres do korespondencji: Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24a, 11-400 Kętrzyn, z dopiskiem: „61. OKR”

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia – Turniej recytatorski

http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/61%20TURNIEJ-RECYTATORSKI.pdf

Karta zgłoszenia – Wywiedzione ze słowa

http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/61%20TURNIEJ-WYWIEDZIONE-ZE-SLOWA.pdf

Karta zgłoszenia – Turniej teatrów jednego aktora

http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/61%20TEATR-JEDNEGO-AKTORA.pdf

Karta zgłoszenia – Turniej poezji śpiewanej

http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/61%20POEZJA%20SPIEWANA.pdf