– „Uwięzienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym”

– wykład ks. kanonika dr Pawła Rabczyńskiego, Rektora Warmińskiego Seminarium Duchownego

– Koncert Zespołu wokalno-muzycznego „Hosianum”

6 października 2012 r. godz. 17.00

Sala Kina „Gwiazda” ul. Sikorskiego 24 a

WSTĘP WOLNY