plakat II Mistrzostwa Kętrzyna w Siatkówce PlażowejSerdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki (zawodników i kibiców) na Mistrzostwa Kętrzyna w Siatkówce Plażowej 2014. W ciągu najbliższych tygodni na kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kętrzynianka” odbędą się cztery następujące turnieje:

1)      11 lipca (piątek) – Nocny Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn (START godz. 18:00)

2)      20 lipca (niedziela) – Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet (START godz. 10:00)

3)      02 sierpnia (sobota) – Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna (START godz. 9:00)

4)      10 sierpnia (niedziela) – Turniej Siatkówki Plażowej – Pary Mieszane (START godz. 10:00)

Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie, w przypadku pytań prosimy o kontakt: biuro.mosir.ketrzyn@wp.pl

Regulamin turnieju – do pobrania

REGULAMIN

II OTWARTYCH MISTRZOSTW KĘTRZYNA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Cel imprezy

a)      Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki plażowej

b)      Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego

2. Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

3. Miejsce rozgrywek
Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Kętrzynianka”, ul. Szpitalna 1
4. Terminy rozgrywek

a)      11.07.2014 – Nocny Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn (START godz. 18:00)

b)      20.07.2014 – Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet (START godz. 10:00)

c)      02.08.2014 – Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna (START godz. 9:00)

d)      10.08.2014 – Turniej Siatkówki Plażowej Par Mieszanych (START godz. 10:00)
II. ZASADY UCZESTNICTWA

a)      W turnieju biorą udział zespoły dwuosobowe

b)      Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach, zaś udział w zawodach potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek

c)      Każdy zawodnik jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia, w którym potwierdzi brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

d)      Zawodnicy zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

e)      Rejestracji drużyn do turniejów można dokonać drogą mailową na adres biuro.mosir.ketrzyn@wp.pl bądź też w dniu zawodów do 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. Wyjątkiem jest tutaj Turniej Mężyczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna (02.08.2014), informacja dotycząca zgłoszenia do tego Turnieju będzie podana w późniejszym terminie.

f)       Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska zawodników oraz numer telefonu kontkatowego

g)      Zespoły w dniu zawdów zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 10 zł, wyjątkiem jest tutaj Turniej Mężyczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna (02.08.2014) – informacja dotycząca kwoty i terminu wpisowego będzie podana w późniejszym terminie

h)      Weryfikacja uczestników oraz odprawa techniczna zawodów odbędzie się w dniu zawodów na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem spotkań.

 

III. ZASADY ROZGRYWEK

a)      System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów. Decyzję w tej sprawie podejmie organizator w dniu zawodów.

b)      Turnieje rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi oficjalnymi przepisami gry w siatkówkę plażową, wyjątek stanowi przepis dotyczący wystawy oraz przebicia piłki sposobem górnym (niedozwolone będzie odbicie sposobem górnym)

c)      Zespoły rozgrzewkę przedmeczową przeprowadzają poza boiskiem, przed meczem zespołowi przysługuje 5 minut rozgrzewki na boisku

 

IV. NAGRODY

Trzy najlepsze zespoły w każdym turnieju otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe. Najlepsze pary Turnieju Mężczyzn o Puchar Burmistrza Kętrzyna otrzymają nagrody pieniężne. Informacja dotycząca puli nagród oraz ilości zespołów otrzymujących nagrody pieniężne zostanie podana w późniejszym terminie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)      Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem II Otwartych Mistrzostw Kętrzyna w Siatkówce Plażowej, przystąpienie do Turnieju jest jednocześnie akceptacją postanowień regulaminu

b)      Każdy zawodnik jest zobowiązany do gry według zasad Fair-Play

c)      Wszyscy uczestnicy turnieju startują na własną odpowiedzialność i ryzyko.

d)      Zespoły przyjeżdżają na zawody na własny koszt

e)      Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Mistrzostw Kętrzyna w  Siatkówce Plażowej 2014 dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.

f)       Wszelkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator, który zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

g)      Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży zawodników i kibiców

h)      Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją zespołu z Turnieju

i)        Organizator zapewnia piłki meczowe, natomiast nie zapewnia piłek do rozgrzewki.

j)        Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora Turnieju

ZAPRASZAMY !!