II Regionalny Jarmark „Mazurzenie po Kętrzyńsku”
miejsce: Plac Zamkowy