bitwa

Nieopodal wsi Wopławki znajduje się „Krwawa Góra”. Ta góra i jej okolice były świadkiem krwawych wydarzeń z 1311 roku. Na przedwiośniu, w czasie zapustów pod Wopławkami doszło do bitwy okrzykniętej bitwą stulecia pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego komtura Henryka von Plötzkau, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia litewskiego Witenesa. (Witenes był starszym bratem księcia Giedymina, który był z kolei dziadkiem króla Władysława Jagiełły).
Jak pisał autor „Kroniki mistrzów pruskich” Marcin Maurinius, około 4000 wojów litewskich wracało z łupieskiej wyprawy na Warmię, gdzie z pogańską srogością ludzi pomordowali, kościoły złupili a nawet miasto Lidzbark spalili, prowadząc ze sobą 1200 jeńców, zatrzymali się na odpoczynek w ziemi barteńskiej. W obozowisku pod Wopławkami książę Witenes „krześcijanom urągał, mówiąc: Gdzież jest wasz Bóg, aby was ratował, jako bogowie naszy nam pomogli?” W dniu 28 kwietnia wielki komtur Henryk von Plötzkau z rycerzami zakonnymi napadł na wojów litewskich i po trzykrotnym przypuszczeniu szturmu na ich obozowisko rozgromił najeźdźców. Wspomniany wcześniej kronikarz tak opisuje przebieg bitwy: „tam Litwę posiekli, drugie powiesili, a ostatek w jeziorze potopili„. Nie wszyscy Litwini jednak zginęli. Książę Witenes z bitwy uszedł cało, zmarł w 1316 r., porażony piorunem. Jak podaje inny kronikarz z pola bitwy zbiec miało 1000 Litwinów a bitwa od obozu na „Krwawej Górze”, obok osady Góry, musiała się przemieszczać w kierunku jeziora Mój. W jeziorze miały być utopione przez Litwinów naczynia liturgiczne pochodzące z obrabowanych kościołów.
Była to pierwsza zwycięska bitwa dla Zakonu krzyżackiego z wojskami litewskimi. Po zwycięstwie nad Litwinami pod Wopławkami wielki mistrz Zakonu krzyżackiego Karol z Trewiru ufundował w Toruniu klasztor benedyktynek. Klasztor nie przetrwał do naszych czasów gdyż w 1656 roku, podczas wojen ze Szwedami, został zniszczony.
W roku 1936, na pamiątkę tego wydarzenia, w 625 rocznicę bitwy, na „Krwawej Górze„ ustawiony został kamień z wyrytym wizerunkiem skrzyżowanych mieczy, pod którymi widnieje data 1311. Kamień stoi tam do dziś.