JPII wobec wyzwań współczesności

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie i Urząd Miasta w Kętrzynie zapraszają na cykl seminariów pt.: “Jan Paweł II wobec wyzwań współczesności”.

CZĘŚĆ I

17.04.2015 r.,  godz. 17:00

Źródła nauczania społecznego Jana Pawła II – dr hab. Michał Strzelecki, prof. WSIiE TWP w Olsztynie

15.05.2015 r., godz. 17:00

Spotkanie z autorem książki „Jan Paweł II wobec kwestii  społecznej” – prof. dr hab. Wiesławem Mysłkiem

05.06.2015 r., godz. 17:00

Nauka Jana Pawła II w kontekście wartości i przekazu medialnego – dr hab. Andrzej Pawilonis, prof. WSIiE TWP w Olsztynie

CZĘŚĆ II

16 października 2015 r.  Ogólnopolskie Seminarium  Naukowe

MIEJSCE SEMINARIÓW Część I

Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie WSIiE TWP w Kętrzynie

ul. Asnyka 10 aula 108

tel. 89 752 – 37 – 53

tel. 519 – 062 – 014

e-mail: danuta.calka@wsiie.olsztyn.pl