KNA_piecki 2015

Kętrzyńska Niedziela Artystyczna
19 lipca o godz. 18.00 w ramach Kętrzyńskich Niedziel Artystycznych w  Amfiteatrze wystąpią zespoły ludowe z Piecek.
Mazurski Ton

       Zespół ludowy z Piecek k. Mrągowa „Mazurski Ton”,  istnieje od 1996
roku.
W repertuarze ma polskie i niemieckie pieśni i piosenki ludowe. Śpiewa w
większości  w 2-głosie  przy akompaniamencie akordeonu i keyboardu. Zespół
występował   w Niemczech, na wielu imprezach regionalnych , a na Przeglądzie
Zespołów Ludowych  w Jezioranach zdobył wyróżnienie. Wspólny śpiew jest
okazja do spotkania się, poznania ciekawych utworów , a często
przypomnieniem tych zasłyszanych w dzieciństwie, okazją do przeżyć
artystycznych, odskocznią od codziennych spraw i zabiegania.
W skład zespołu wchodzi 8 osób, a  kierownikiem grupy jest Renata
Badaczewska.

Iskierka Nadziei

Amatorską grupę teatralną „Iskierka Nadziei” tworzą seniorzy z pasją ze
Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Pieckach. . Zespół kultywuje tradycje i
folklor  mazursko-kurpiowski . Działalność zespołu to zarówno przestawienia
teatralne , jak również programy słowno -muzyczne. Grupa przekazuje
ponadczasowe wartości , pielęgnuje optymizm i dobry humor.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani Zofia Chrostek .

Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny!