niedziele_przegladZespołem ludowym „MAZURSKA KOSACZEWINA” opiekuje się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki, którego Prezesem jest Pani Agnieszka Roszig. Przygoda z kulturą ludową Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koczarki rozpoczęła się projektem pn. „Dożynki wiejskie w Koczarkach” realizowanym z PPWOW w roku 2010, gdzie podczas wiejskich dożynek zaprezentowano pieśni ludowe poprzedzone nauką śpiewu z instruktorem-akordeonistą, ale jeszcze nikt nie myślał o zawiązaniu zespołu ludowego. Dopiero od maja 2011r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania publicznego współfinansowane z budżetu Gminy Kętrzyn w zakresie kultury ludowej i założyło zespół ludowy „Mazurska Kosaczewina”. Nazwa pochodzi od pierwszych sylab miejscowości, skąd pochodzili jego członkowie w chwili jego założenia, a więc KO- jak Koczarki, SA- jak Salpik, CZE- jak Czerniki, WI- jak Windykajmy, NA- jak Nakomiady, gdzie wszystkie te wsie są z terenu gminy Kętrzyn.
W listopadzie 2011r. zespół dostał zaproszenie od Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” do udziału w projekcie Morcinki Kętrzyńskie, organizowane przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, gdzie przedstawili „Zaprosiny” z odsłony II Wesela Mazurskiego wg Karola Małłka „Jutrznia mazurska na gody i inne widowiska”. Rok 2012 przyniósł im występy w czerwcu na Festynie Rodzinnym w Nowej Różance, lecz najważniejszym dla nich wydarzeniem było przygotowanie w sierpniu 2012r. we wsi Koczarki inscenizacji Wesela Mazurskiego wystawionej gwarą mazurską wg Karola Małłka (kontynuacja Zaprosin) .Te samo wesele przedstawiali we wrześniu w Karolewie (Święto Patrona ZSCKR Karolewo) i Wilkowie (dożynki Gminy Kętrzyn) oraz oczywiście na Morcinki w Kętrzynie w listopadzie 2012r. Od kwietnia 2013r. pracowali nad kolejnym widowiskiem Karola Małłka „Plon – czyli dożynki na Mazurach”, również gwarą mazurską, którego premiera miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Zespół „Mazurska Kosaczewina” ma w swoich planach podtrzymywanie zapominanych już dzisiaj tradycji i obyczajów mazurskich, zwłaszcza gwary mazurskiej, której już dziś nie słychać, a znanej im jedynie z literatury i niech obecny zapał i zaangażowanie członków zespołu.
Należy również zaznaczyć, iż rezultaty pracy zespołu nie byłyby możliwe, gdyby nie wkład pracy wykwalifikowanych instruktorów w osobach Pana Kazimierza Kwiatkowskiego – muzyka i akordeonisty oraz Pana Jakuba Naczmańskiego – instruktora tańca ludowego. Natomiast, najważniejszą sprawą, godną uznania i podziwu, jest wielkie zaangażowanie samych członków zespołu „Mazurska Kosaczewina”, którzy swoją własną pracą, nierzadko wymagającą poświęceń, udowadniają, że kultura ludowa, dzięki której istnieje m.in. możliwość wielopokoleniowej integracji pomiędzy wieloma miejscowościami, odgrywa bardzo ważną rolę w naszym społeczeństwie.
Zapraszamy więc w imieniu Stowarzyszenie Wsi Koczarki oraz zespołu „Mazurska Kosaczewina” na inscenizację Wesela Mazurskiego według Karola Małłka w niedzielę 17 sierpnia na godz. 17:00 do kętrzyńskiego Amfiteatru. Wstęp wolny.