plakat_chor

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta – Elżbiety Siczek oraz grupy chórzystów, mających już staż w zespołach śpiewaczych, pragnących wytyczyć własną drogę artystyczną. Od początku swego istnienia była to grupa niezależna, zrzeszająca miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk, której działanie stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, nie tylko angażujących się jako czynni chórzyści, ale również świadczących na rzecz zespołu pomoc przy realizacji licznych ambitnych zamierzeń. Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną, stąd udział w pracach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncerty w środowiskach polskich na Litwie
i Ukrainie czy też występy charytatywne. Repertuar zespołu obejmuje muzykę sakralną i świecką różnych epok od chorału gregoriańskiego do muzyki współczesnej, zarówno a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentalnym.

Chór często koncertuje w kraju, a także występuje za granicą (Ukraina,  Litwa, Czechy, Belgia, Holandia, Bułgaria, Włochy). Zespół współuczestniczył w kwietniu 2012 roku w przygotowaniu koncertu poświęconego muzyce polichóralnej Mariana Sawy, zrealizowanego w ramach przewodu doktorskiego dyrygent Elżbiety Siczek.

Camerata Varsovia może pochwalić się licznymi nagrodami na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach – w tym sezonie artystycznym były to m.in. I nagroda na XVIII Festiwalu Chóralnym „Cantio Lodziensis” (listopad 2015) oraz właśnie zdobyte Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (czerwiec 2016) w Konkursie Musica Sacra i Srebrny Dyplom w konkursie Muzyki Współczesnej.

WSTĘP WOLNY!
ZAPRASZAMY