plakat-szewczenko“Koncert Szewczenkowski” poświęcony 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki (1814-1861).

Szewczenko jako pierwszy na rosyjskiej Ukrainie zaczął pisać po ukraińsku. Swoimi poezjami przywrócił Ukraińcom pamięć historyczną. Jego życie na swój sposób przypomina historię Ukrainy.
Szewczenko urodził się w rodzinie chłopa pańszczyźnianego. W wieku 24 lat został wykupiony z poddaństwa. Potem 10 lat spędził na zesłaniu. Jako wolny człowiek przeżył 9 lat.
Dlatego Szewczenko jest dla Ukraińców kimś znacznie ważniejszym, niż Mickiewicz czy Słowacki dla Polaków. Bo Szewczenko uosabia sprzeciw wobec rosyjskiej dominacji nad Ukraińcami i Ukrainą. Nie jest dla Ukraińców poetą. Jest symbolem Ukrainy.
Zapraszamy na „Koncert Szewczenkowski” 15 marca o godz.11.00 do sali kinowo-widowiskowej Kina „Gwiazda” w Kętrzynie. Wstęp wolny!