PLAKAT

18 stycznia godz. 14:00

w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej przy kościele 

pw. św. Kazimierza Królewicza w Giżycku odbędzie się

konferencja pt. “ŻOŁNIERZE WYKLĘCI- PAMIĘTAMY”

z udziałem m.in.:

  •  Leszka Żebrowskiego – niezłomnego badacza losów żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i tego jak wciąż jeszcze fałszowane są ich dokonania. Autor wielu publikacji.
  •   Bartosza Rychlewskiego – autora książki pt. „Po dolinach i po wzgórzach….”.  Jest to monografia oddziału Jana Sadowskiego ps. “Blady” i Piotra Burdyna ps. “Poręba”, “Edward”, “Mroźny”, obejmująca lata 1949 – 1952. Oddziału, który był najliczniejszą i najbardziej znaną na Suwalszczyźnie i Pojezierzu Augustowskim grupą podziemia niepodległościowego.

Konferencji towarzyszy ekspozycja wystawy o tym samym tytule, dostępna również w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej  do 26 stycznia 2014r

Wystawa prezentuje sylwetki i losy najważniejszych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego,  działających w Polsce północno-wschodniej aż do roku 1957.

Nazwiska takie jak:  

Generał August Emil Fieldorf “Nil“- 24 lutego 1953 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie wykonano na generale  wyrok przez powieszenie.
– Zygmunt Szendzielarz “Łupaszko” uczestnik kampanii polskiej 1939r, dowódca 5 i 6 Brygady,  Wileńskiej AK, Wyrok wykonano 8 lutego 1951 r. w wiezieniu mokotowskim
– Danuta Siedzikówna “Inka” sanitariuszka 5 Brygady Wileńskiej AK. „Inka” została  aresztowana w Gdańsku rankiem 20 lipca 1946 r. Po bestialskim śledztwie  3 sierpnia 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał ją na śmierć.. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, napisała:“Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

„Żołnierze Wyklęci  to ludzie, których komuniści odsądzali od czci i wiary, nazywali bandytami reakcyjnego podziemia, o których pisano jak najgorzej albo wcale. Nie dość, że ich mordowano, to jeszcze nie pozostawiano śladów pochówków, a do rodzin wysyłano listy, w których stwierdzano, że byli zdrajcami i zostają przeklęci” (Leszek Żebrowski)

        Mieli być przeklęci i zapomniani, żądano wyrzeknięcia się ich przez bliskich.

A Oni,  Ci młodzi ludzie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Byli bohaterami, mieli na ogół za sobą kilka lat konspiracji i walki z Niemcami ale przyszedł nowy okupant, któremu stawili opór.

Ofiarami byli nie tylko ci, którzy stracili życie. Około ćwierć miliona osób zostało skazanych na więzienie za przestępstwa polityczne.  Kolejne ok. 2-3 miliony osób przewinęło się przez areszty bez postawienia zarzutów. W większości byli to ludzie, którzy nic nie zrobili. Ci co przeżyli traktowani byli jak obywatele III kategorii.

Dziś, musimy pielęgnować pamięć o nich a przede wszystkim, wiedzieć kto jest kim, poznawać prawdziwą historię Polski i Polaków co dla niej poświęcili to co najcenniejsze dla każdego człowieka, ŻYCIE.

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:

Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Koło w Giżycku

Parafia św. Kazimierza Królewicza w Giżycku

tel. 668 317 635