stroikiPRZEDMIOTEM KONKURSU SĄ:
-STROIKI ŚWIĄTECZNE;
-POCZTÓWKI;
-NOWOCZESNE I TRADYCYJNE OZDOBY CHOINKOWE;
-CHOINKI;
-SZOPKI;
-WYPIEKI ŚWIĄTECZNE;
ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych.
2.Uczestnicy indywidualni (w kategorii dorosłych i dzieci mogą dostarczyć dowolną ilość prac);
3.Przedszkola, szkoły podstawowe wykonują prace zbiorowe;
-jedna klasa lub grupa może dostarczyć max:
3 szopki, 5 choinek, 5 stroików, 10 ozdób choinkowych, 10 pocztówek formatu A5 lub A4;
4.Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie rodziców z kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię nazwisko, wiek oraz klasa autora, adres i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została            wykonana;
(Oświadczenie i karta informacyjna znajdują się
w załączniku Regulaminu.)
TERMIN DOSTARCZANIA PRAC: do 11 GRUDNIA NA ADRES:
Pracownia Plastyczna
–Kętrzyńskie Centrum Kultury ul. Sikorskiego 24a,11-400 Kętrzyn
prace przyjmuje instruktor ds. plastyki –Antonina Wasilewska
Prace będą oceniane w VI kategoriach. W każdej kategorii wybrane będą I, II, III Miejsce i wyróżnienia.
I –NAGRODY ZBIOROWE –przedszkola/grupy, klasy;
II –NAGRODY INDYWIDUALNE –dzieci do 6 lat;
III –NAGRODY INDYWIDUALNE –dzieci 7 –9 lat;
IV –NAGRODY INDYWIDUALNE –dzieci 10 –15 lat;
V –NAGRODY INDYWIDUALNE –16 lat i więcej;
VI –NAGRODA GŁÓWNA DYREKTORA Kętrzyńskiego Centrum Kultury
Podsumowanie konkursu odbędzie się :20 grudnia 2013 o godz. 17.00
W Galerii/(II piętro)Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
Na otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu zapraszamy wszystkich autorów prac.