PLAKAT poprawionyMarsz Godności jest cykliczną imprezą o zasięgu powiatowym. Wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i powiatu kętrzyńskiego. Poprzez organizowanie marszu można wpłynąć na
świadomość społeczności lokalnej, ukazać z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne, w jaki sposób można je zmniejszać i jakie obustronne korzyści daje współpraca z tą grupą ludzi. Wydarzenie to ma na celu integrację uczestników reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych oraz prezentację ich dorobku artystycznego, co motywuje do rozwijania dalszej twórczości.