MOPS2 (640x453)

 

Marsz pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji kontynuuje ubiegłoroczne działania projektu socjalnego pn. „Mój bezpieczny świat”, w ramach którego ponownie organizuje marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…”

Marsz odbędzie się 27 listopada 2015 w Kętrzynie o godzinie 12:00 przy Kompleksie Rekreacyjno Sportowym „Kętrzynianka”. Uczestnicy marszu będą się zbierali o godz. 11:45. Przemarsz nastąpi ulicami: Szpitalną, M.C. Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do Kina Gwiazda.

– Ideą i celem marszu jest wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości, szacunku i tolerancji oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy – tłumaczy Izabela Narwojsz, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie.

Uwieńczeniem marszu będzie spotkanie w Kinie Gwiazda, podczas którego nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego oraz projekcja filmowa spektaklu „Infermo amore – nie milcz na mnie” zrealizowanego przy współpracy Fundacji Alternatywnej Edukacji „ALE” i Mazurskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalno-Oświatowego jako realizacja zadania publicznego z zakresu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.