lekkoatletzka event2

Zapraszamy na „Międzyszkolny Event Lekkoatletyczny” dla uczniów szkół podstawowych klasy I- III i klasy IV-VI  w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”, który organizowany jest przez Ośrodek Lekkiej Atletyki w Olsztynie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzyniew dniu 29.05.2015 o godzinie 11.00 na Hali Widowiskowo – Sportowej ul. Kazimierza Wielkiego 12a oraz na boisku z bieżnią.

PROGRAM ZAWODÓW
Drużynowe zabawy lekkoatletyczne dla dzieci klas I-III szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa dla dzieci klas I-III

 • prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych urodzonych w latach:  2005-2006 -2007 i młodsi.
 • do drużynowych zabaw lekkoatletycznych każda szkoła ma prawo zgłosić po jednym zespole. Zespoły  składają się z 12 uczniów [6 dziewczynek po dwie z każdego rocznika i 6 chłopców po dwóch z każdego rocznika ].

Zasady rozgrywania konkurencji dla dzieci klas I-III

 • wszyscy członkowie zespołu uczestniczą  w 5 podanych niżej konkurencjach .  Uzyskane przez każde dziecko wyniki przeliczane będą na punkty, których suma decydować będzie o rezultacie końcowym drużyny.

Zabawy lekkoatletyczne dla dzieci klas I-III:

 • rzut dziecięcym mini oszczepem ( z pianki)
 • skoki dodawane
 • wahadłowa sztafeta sprintersko-płotkarska
 • drabinka koordynacyjna
 • skoki na krzyżaku

/ http://www.lekkoatletykadlakazdego.pl/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-10-Kids-Athletics-karty-edukacyjne.pdf/

Drużynowe zabawy lekkoatletyczne dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych

Warunki uczestnictwa dla dzieci klas IV-VI

 • prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych urodzonych w latach:  2002-2003 -2004 i młodsi.
 • do drużynowych zabaw lekkoatletycznych każda szkoła ma prawo zgłosić po jednym zespole. Zespoły  składają się z 12 uczniów [6 dziewczynek po dwie z każdego rocznika i 6 chłopców po dwóch z każdego rocznika].

Zasady rozgrywania konkurencji dla dzieci klas IV-VI

 • wszyscy członkowie zespołu uczestniczą  w 4 podanych niżej konkurencjach .  Uzyskane przez każde dziecko wyniki przeliczane będą na punkty, których suma decydować będzie o rezultacie końcowym drużyny.

Zabawy lekkoatletyczne dla dzieci klas IV-VI:

 • bieg na 60m       dziewczęta i chłopcy
 • bieg na 300m     dziewczęta
 • bieg na 600m     chłopcy
 • skok w dal           dziewczęta i chłopcy
 • rzut mini oszczepem ( z pianki)    dziewczęta i chłopcy

Zgłoszenia:

W terminie do dnia 27 maja do godz. 15:00

na adresbiuro.mosir.ketrzyn@wp.pl

Nagrody:

 • medale dla każdego dziecka
 • dyplomy dla wszystkich uczestników drużynowych zabaw lekkoatletycznych

Sprawy końcowe

 • opiekunowie zawodników startujących swoim podpisem akceptują postanowienia niniejszego regulaminu,
 • każdy uczestnik zawodów musi posiadać zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas imprezy,
 • zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę,
 • dodatkowe informacje pod numerem telefonu organizatora: Jolanta Maksymiuk Manager Sportu MOSiR tel. 504158336