kochanie bez granic maly

„Musical na koncertowo” to zmodyfikowana wersja musicalu w formie koncertowej. Projekt powstał na bazie musicalu KOCHANIE BEZ GRANIC, w wyniku cyklu warsztatów artystycznych dla wykonawców – utalentowanych dzieci i młodzieży z Warmii i Mazur – Kętrzyna, Mrągowa Giżycka Biskupca i Olsztyna. Projekt realizowany jest przez   Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Mrągowie, przy wsparciu finansowym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przy współpracy z Kętrzyńskim Centrum Kultury.

Premierowe wystawienie tego musicalu miało miejsce   w sierpniu 2013 r. w Mrągowie i Kętrzynie. Młodzi wykonawcy spotkali się wówczas z ogromnym uznaniem   i   zostali przyjęci przez publiczność owacją na stojąco.

            Głównym wątkiem musicalu jest miłość dwojga młodych ludzi, rozdzielonych wschodnią granicą Polski a połączonych kresowymi korzeniami rodzinnymi. Ich historia opowiedziana jest w trzech płaszczyznach przestrzeni czasowej w odniesieniu do trzech pokoleń Polaków żyjących na Kresach, od lat 20-stych XX wieku do czasów nam współczesnych.

Projekt nasz zawiera biegunowo różne, w wymowie i nastroju, sceny od nostalgicznych – wywołujących silne wzruszenia związane z koniecznością międzyludzkich rozstań, opuszczenia własnej ojczyzny i poszukiwaniem korzeni rodzinnych – po   roztańczone, pełne radości i młodzieńczej energii sceny zbiorowe.

Twórcy projektu zadbali o połączenie polsko-słowiańskich tradycji muzycznych ze współczesnymi trendami,   panującymi w młodzieżowej pop-kulturze,   dzięki czemu otrzymaliśmy bardzo oryginalne brzmienie zarówno warstwy instrumentalnej jak i wokalnej.

Reżyseria, przygotowanie teatralne –   Irena Telesz, Choreografia –   Katarzyna Rakowska, Przygotowanie wokalne – Agata Dowhań, Mariusz Garnowski, Cezary Nowakowski