24 marca, godz 17.00 Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego zaprasza na wystawę Napoleon i królowa Eliza.

Wystawa eksponować będzie grafiki ze zbiorów Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg.

Początek XIX w. to okres poważnych zmian w dziejach Prus. Przemarsze wojsk napoleońskich, przymusowe kwaterunki dziesiątków tysięcy żołnierzy, kontrybucje, zniszczenia przyczyniły się do poważnego kryzysu ekonomicznego. Jednak zapoczątkowane w tym okresie reformy zadecydowały o powstaniu nowoczesnego państwa pruskiego.

Na wystawie, oprócz zaprezentowania grafik związanych z działaniami wojennymi, pragniemy zwrócić uwagę szczególnie na bohaterów tych wydarzeń.

Napoleon Bonaparte – cesarz Francuzów, genialny strateg i zdobywca Prus.

Luiza księżna Mecklemburg-Strelitz – słynąca z dobroczynności żona króla Prus Fryderyka Wilhelma III, inicjatorka tajnego porozumienia z Rosją przeciwko Napoleonowi.