opla

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA” to kolejna inicjatywa niezależnego promotora animacji – Animation Across Borders. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w dn. 05.04.2013 – 09.06.2013, w 21 polskich miejscowościach, przyciągając ponad 5000 widzów. „O!PLA” („O!PLA oznacza: „O! Polska Animacja”) jest przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji pomiędzy polskim widzem, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednego z największych skarbów polskiej kultury – filmu animowanego, który za sprawą kolejnych pokoleń twórców, jest wciąż jedną z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Podstawą O!PLA jest ogólnopolski konkurs najnowszej polskiej animacji dla dorosłych (przeprowadzany 4 kategoriach: studyjnej, szkolnej, off i wideoklip), któremu towarzyszą retrospektywy, projekcje dla dzieci i młodzieży, warsztaty animacji, koncerty, wernisaże, spotkania z twórcami. Wyjątkowość O!PLA polega też na tym, że jedynymi Jurorami w konkursie są sami widzowie biorący udział w projekcjach. To oni decydują, do kogo powędrują statuetki Złotych, Srebrnych i Brązowych Tobołków, Które Niosą Koziołki Matołki.
Od samego początku celem O!PLA jest docieranie ze sztuką animacji przede wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju, zaś poprzez projekcje dla widzów w różnym wieku, prelekcje, spotkania z twórcami oraz warsztaty animacji, posiadać znaczący wymiar edukacyjny. O!PLA 2014 odbędzie się w dn. 21 marca – 31 maja 2014, z Wielkim Finałem w dn. 6 – 8 czerwca 2014 w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Oficjalna strona: www.polskaanimacja.pl
Kętrzyńskie Centrum Kultury wraz ze stowarzyszeniem Up!arte zaprasza na dwuczęściowy program ,który jest prezentacją wszystkich laureatów Festiwalu O!PLA 2013, uzupełnioną przeglądem polskiej animacji z nurtu „off” (realizowanej przez niezależnych twórców poza systemem studyjnym). (PK/AAB).

Pokaz przeznaczony dla widzów 16 +.
28 listopada godz.20.00 i 22.00, bezpłatne wejściówki do odebrania w Kasie Kina Gwiazda od godz. 18-21.