plonZespołem ludowym „MAZURSKA KOSACZEWINA” opiekuje się Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki, którego Prezesem jest Pani Agnieszka Roszig. Przygoda z kulturą ludową Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Koczarki rozpoczęła się projektem pn. „Dożynki wiejskie w Koczarkach” realizowanym z PPWOW w roku 2010, gdzie podczas wiejskich dożynek zaprezentowano pieśni ludowe poprzedzone nauką śpiewu z instruktorem-akordeonistą, ale jeszcze nikt nie myślał o zawiązaniu zespołu ludowego. Dopiero od maja 2011r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację zadania publicznego współfinansowane z budżetu Gminy Kętrzyn w zakresie kultury ludowej i założyło zespół ludowy „Mazurska Kosaczewina”. Nazwa pochodzi od pierwszych sylab miejscowości, skąd pochodzili jego członkowie w chwili jego założenia, a więc KO- jak Koczarki, SA- jak Salpik, CZE- jak Czerniki, WI- jak Windykajmy, NA- jak Nakomiady, gdzie wszystkie te wsie są z terenu gminy Kętrzyn. Pierwszy występ zespołu Mazurska Kosaczewina odbył się podczas Festynu Rodzinnego w Parczu w czerwcu 2011r. (jedynie śpiew – bez tańca).
W listopadzie 2011r. zespół dostał zaproszenie od Stowarzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” do udziału w projekcie Morcinki Kętrzyńskie, organizowane przez Burmistrza Miasta Kętrzyn, gdzie przedstawili „Zaprosiny” z odsłony II Wesela Mazurskiego wg Karola Małłka „Jutrznia mazurska na gody i inne widowiska”. Rok 2012 przyniósł im występy w czerwcu na Festynie Rodzinnym w Nowej Różance, lecz najważniejszym dla nich wydarzeniem było przygotowanie w sierpniu 2012r. we wsi Koczarki inscenizacji Wesela Mazurskiego wystawionej gwarą mazurską wg Karola Małłka (kontynuacja Zaprosin) z udziałem wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds.Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Oprócz występu można było również skosztować wielu mazurskich potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki według XIX-wiecznych przepisów. Te samo wesele przedstawiali we wrześniu w Karolewie (Święto Patrona ZSCKR Karolewo) i Wilkowie (dożynki Gminy Kętrzyn) oraz oczywiście na Morcinki w Kętrzynie w listopadzie 2012r. Od kwietnia 2013r. pracują nad kolejnym widowiskiem Karola Małłka „Plon – czyli dożynki na Mazurach”, również gwarą mazurską, którego premiera planowana jest na 07 września 2013r. Wielkim zaszczytem dla zespołu było zaproszenie „Mazurskiej Kosaczewiny” do gościnnego występu w sierpniu 2013r. na XXXVI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, gdzie Muzeum Kultury Ludowej jest organizatorem i jednocześnie zaprosiło członków zespołu do uczestnictwa w projekcie etnograficznym.
Na zakończenie trzeba dodać, że jeszcze bardzo młody zespół „Mazurska Kosaczewina” w zasadzie spełnia rolę bardziej teatru wiejskiego niż zespołu ludowego, gdyż jego członkowie amatorzy – mieszkańcy różnych czterech wsi oddalonych od siebie nawet 20 km, są zróżnicowanymi wiekowo (cztery pokolenia), społecznie, jak również talentem czy predyspozycjami do artystycznych występów, gdzie ktoś dobrze śpiewa, inny pięknie deklamuje, a trzeci zaś ma poczucie rytmu, dlatego też inscenizacje ludowe są najlepszą formą przedstawień artystycznych zespołu. Wymienione aspekty artystyczne są dla nich poniekąd marginalne, gdyż najważniejszą sprawą w ich działalności jest to, że stanowią razem zespół ludzi, którzy z zamiłowaniem i pasją chcą tworzyć i upowszechniać naszą lokalną mazurską kulturę.
Stowarzyszenie Wsi Koczarki zostało laureatem konkursu „Godni Naśladowania”, którego organizatorem jest Rada Organizacji Pozarządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projektowi z Koczarek Kapituła przyznała III nagrodę, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wielu ciekawych pomysłów.
Zespół ludowy „ Mazurska Kosaczowina” zaprezentuje się Państwu już 03.10.2013 r. o godz.19.00 w kinie „GWIAZDA” w przedstawieniu „PLON-czyli dożynki po Mazursku”, którego premiera odbyła się we wrześniu w Nakomiadach. Serdecznie zapraszamy.
WSTĘP WOLNY!