beznazwy „Fortyfikacje XIX wieku” i „Architektura Królestwa Pruskiego”. To tematy prelekcji, na jakie zapraszamy do czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie dnia 13 lutego. Od godz.17.00 temat „Fortyfikacje XIX w.” omówi D. Burdyłło, a od godz. 18. 00 temat „Architektura Królestwa Pruskiego” przedstawi T. Kowalewska.
     Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp, jak na wszystkie imprezy w bibliotece-wolny