Gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, II 1860

“Pracą bibliotekarza, historyka, edytora źródeł, wydawcy, poety i działacza polskiego Wojciech Kętrzyński zaskarbił sobie uznanie nie tylko środowiska lwowskiego, ale całej rozbiorowej Rzeczypospolitej. Był autorytetem w wielu sprawach. (…) Jeszcze za życia pojawiały się o nim artykuły biograficzne, pisano o Kętrzyńskim na łamach “Tygodnika Ilustrowanego”, “Nowin Śląskich”, w “Gazecie Leckiej”, “Kłosach”, “Kraju”, biogram Kętrzyńskiego zamieściła w 1904 roku Wielka encyklopedia ilustrowana. Zatem dostrzeżono jego pracę w kraju i za jego granicami. Kętrzyński czuł się usatysfakcjonowany.”
Źródło “Wojciech Kętrzyński kustosz narodowej pamięci”
S. Achremczyk

W którym roku biogram Wojciecha Kętrzyńskiego umieszczono w Wielkiej encyklopedii ilustrowanej?
21- 1904
22- 1804