Zakład Narodowy im. Ossolińskich

“Stale rosnący księgozbiór wymagał starannego opracowania, odpowiednich katalogów, by czytelnik szybko odnalazł to, co chce odnaleźć. Kętrzyński dążył, by księgozbiór był szeroko udostępniany czytelnikom. Jasno o tym pisał w sprawozdaniu za rok 1878, a więc w rok po objęciu stanowiska dyrektora: 
Mamy na celu zdwojenie użyteczności Instytucji, której zadaniem jest służenie wedle sił dobru publicznemu, a mianowicie dostarczanie środków i sposobów ludziom pragnącym się kształcić, lub za pomocą swych prac i pism podnosić ogólny poziom oświaty w narodzie.
Za sprawą Kętrzyńskiego czytelnie biblioteki były coraz dłużej otwarte. Odnotowano zwiększającą się liczbę czytelników.”
Źródło “Wojciech Kętrzyński kustosz narodowej pamięci”
S. Achremczyk
W którym roku Wojciech Kętrzyński objął stanowisko dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich?
13-1878
14- 1877