“Zaproponował więc Janowi Działyńskiemu, aby zakupił jego genealogiczne notatki. W maju 1876 roku pisał do niego:
Zbierając materiały do mojej rozprawy O narodowości polskiej w Prusiech Wschodnich za czasów krzyżackich ogłoszonej w Pamiętniku Akademii Umiejętności Krakowskiej, zwróciłem uwagę także na stosunki rodzinne szlachty zachodniopruskiej, bo chciałem przekonać się, czy była polskiego lub niemieckiego pochodzenia. Wskutek tego udało mi się zebrać bardzo ciekawe wiadomości o zachodniopruskich familiach, które obecnie w jedno dzieło pod tytułem Rodowody stu familii zachodniopruskich zestawiłem […] Praca taka w naszych stosunkach dzisiejszych nie kwalifikuje się do druku, ale w bibliotekach powinna znaleźć miejsce. Zapytuję się więc czyby J.W. Pan Hrabia nie zechciał rękopism ten nabyć ode mnie. Cena, sądzę, nie będzie wygórowaną, gdy za każdą genealogię w przecięciu żądam po trzy marki.”
Źródło “Wojciech Kętrzyński kustosz narodowej pamięci”
S. Achremczyk
Jaką kwotę uzyskałby Wojciech Kętrzyński po sprzedaniu całego dzieła?
15- 300 marek
16- 100 marek