Zakład Narodowy im. Ossolińskich

“Do tak zasobnej biblioteki trafił 30 maja 1873 roku Wojciech Kętrzyński, pracę rozpoczął 1 czerwca. Trwała ona do 15 stycznia 1918 roku. We Lwowie przeżył 45 lat i to najbardziej płodnych w jego życiu. Rozpoczynał skromnie, jako sekretarz naukowy. Kuratorem literackim był wówczas Kazimierz Krasicki, który zarazem był też kuratorem ordynacji przeworskiej, kuratorem ekonomicznym był Antoni Broniewski, Funkcję dyrektora Zakładu sprawował August Bielowski, kustosza Władysław Wisłocki, sekretarza naukowego Władysław Łoziński. Jan Krechowski był skryptorem czytelnianym. a Marceli Twardowski sekretarzem administracyjnym. Pracowali tu też: rachmistrz, dwaj woźni, dwóch stróżów, pięć osób służby ochronnej i odźwierny. Było też czterech stypendystów.”
Źródło “Wojciech Kętrzyński kustosz narodowej pamięci”
S. Achremczyk

Ile osób wówczas pracowało w Zakładzie Ossolińskich?
11- 23
12- 20