Seryjni Poeci w Kętrzynie 27 kwietnia 2017 o godz.18 w Loży
 – współorganizacja wydarzenia Muzeum im. W. Kętrzyńskiego i MBP Filia 2

Dodatkowym jubileuszowym elementem tegorocznego spotkania z Seryjnymi Poetami w Kętrzynie będzie turniej jednego wiersza. Zapraszamy wszystkich piszących Kętrzynian.

Jako goście wystąpią poeci:
RAFAŁ SKONIECZNY  (ur. w 1983 roku w Warszawie), autor dwóch książek z wierszami: Dzikie strony (2010) i Przeniesiony człowiek (2013). Związany z zespołami Hotel Kosmos i Rara, z którymi nagrał kilka płyt. Obecnie zameldowany w Gdańsku.

JAKUB KORNHAUSER (ur. w 1984 r.) – literaturoznawca, tłumacz, poeta. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek redakcji „Literatury na Świecie”. Ostatnio wydal książki Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji europejskiego surrealizmu (2015) oraz Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej (2014). Autor dwóch tomów poezji: Niebezpieczny paragraf (2007) i Niejasne istnienia (2009). Jego teksty tłumaczono na kilka języków. Mieszka w Krakowie.

Prowadzenie spotkania Szymon Szwarc

Regulamin turnieju:

  1. Turniej adresowany jest do wszystkich piszących, po i przed debiutem literackim.
  2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich. Za publikację wiersza uważa się również publikację w Internecie – np. na blogu.
  3. Każdy autor prezentuje swój wiersz, opatrzony własnym nazwiskiem.
  4. Wiersze ocenia jury w składzie: Rafał Skonieczny, Jakub Kornhauser, Daria Zecer, Szymon Szwarc (Sekretarz).
  5. Jury przyznaje nagrodę w wysokości 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 200 zł lub w ogóle nie przyznać nagrody. Zasadą jednak jest wyłonienie jednego laureata. Nagrodzony wiersz zostanie opublikowany w lokalnej prasie.
  6. Jubileuszowy Turniej Jednego Wiersza odbędzie się po spotkaniu autorskim z cyklu Seryjni Poeci, którego gośćmi będą Jakub Kornhauser i Rafał Skonieczny.
  7. Uczestnicy konkursu nie muszą zgłaszać swojego udziału przed prezentacją.