konfrontacje 2016

Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza muzyków amatorów, zespoły ośrodków kultury oraz zespoły działające samodzielnie do udziału w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Rockowych „KONFRONTACJE – Kętrzyn ‘2016”. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2016 r.
Regulamin do pobrania:
http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/konfRonTaCje%202016%20-%20regulamin.pdf
Karta zgłoszenia:
http://kck.ketrzyn.pl/images/stories/mosdl/kArtA%20zgLoSzenIa%20-%20konfRonTaCje2016.pdf