Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Kętrzynie ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na wernisaż prac stworzonych przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w płockim więzieniu. Otwarcie wernisażu odbędzie się 7 listopada 2013r. o godzinie 17.00 w budynku MBP Filia nr 2 („LOŻA”).

W sierpniu 2011r. w Zakładzie Karnym w Płocku, Centrum Kształcenia Ustawicznego zapoczątkowało projekt UE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie.Grundtvig”. Projekt ten dotyczy kształcenia artystycznego i jest zatytułowany „EduArt”.Na przestrzeni ponad roku odbyła się seria kilku warsztatów artystycznych, podczas których skazani mieli możliwość nabyć bądź udoskonalić swoje zdolności