KĘTRZYŃSKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM
NA „WIELKANOCNE PISANKI, KRASZANKI, WYPIEKI, STROIKI, PALMY I KARTKI ŚWIĄTECZNE”
KĘTRZYN’ 2017

ZASADY UCZESTNICTWA:
a) konkurs otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń wiekowych
b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie np.:
– pisanki, kraszanki;
– kartki Wielkanocnej format tylko A5, max.3 szt. jednego autora;
– wypiek Wielkanocny
– ozdoba Wielkanocna
– palmy
– stroiki Wielkanocne
c) przyjmujemy max 2 prace zbiorowe z jednego przedszkola, szkoły, innej instytucji;
d) każda praca musi być podpisana na odwrocie lub musi mieć dobrze przymocowaną kartkę z danymi autora tj. imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna
KRYTERIA OCENY PRAC:
– prace wykonane z gotowych materiałów nie będą brane pod uwagę;
– estetyka wykonanej pracy;
– samodzielność, pomysłowość;
– ogólny wyraz artystyczny;
– dobór materiałów;
– technika wykonania pracy
WYKONANIE PRAC:
dowolna: wyklejanie, malowanie, rysunek, rysunek świecą, stempelki, wydzieranki, wyklejanki, decoupage, collage itd.
TERMIN DOSTARCZANIA PRAC ;
do 27 marca 2017 Kętrzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Plastyczna (18.)
ul. Sikorskiego 24 A
11- 400 Kętrzyn
TERMIN OTWARCIA WYSTAWY I PODSUMAWANIE KONKURSU:
6 kwietnia 2017 / czwartek / godz. 17.00 „ Galeria” – Kętrzyńskiego Centrum Kultury
DODATKOWE INFORMACJE:
– organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac do ekspozycji;
– prace będą zwracane nie wcześniej jak 13 kwietnia 2017r.
– prace nieodebrane do końca kwietnia 2017r. przechodzą na własność organizatora;
– organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac

Do pobrania: REGULAMIN