kolde_alexander_ketrzyn

Wystawa twórczości Aleksanra Kolde zorganizowana została we współpracy z Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu.

W Muzeum im. W. Kętrzyńskiego prezentowana będzie w terminie: X-2016 – III-2017

Wernisaż 21 X 2016, godz. 17 00.

Alexander Kolde Określany był mistrzem kolorów W swoich obrazach wielokrotnie przywoływał sceny zapamiętane dzieciństwa, które spędził w Kętrzynie, gdzie ukończył gimnazjum. Wśród jego stałych motywów był zamek kętrzyński i kościół pod wezwaniem św. Jerzego Najwięcej jego prac powstało w okresie międzywojennym. Otworzył wówczas w Królewcu pracownię malarską i przewodził grupie Der Ring, skupiającej artystów wschodniopruskich. W swojej twórczości sięgał do motywów starożytnej Grecji, tematów roślinnych, a przede wszystkim odtwarzał uroki wschodniopruskiego krajobrazu i współczesnego Królewca . Pierwsze wystawy jego malarstwa miały miejsce w Królewcu jeszcze w latach 20-tych. W okresie od 1946 r. do 1963 r. odbyły się wystawy m.in. w miejscowościach: Schleswig, Lippstadt, Düsseldorf, Kilonia, Rendsburg, Baden-Baden, Recklinghausen, Duisburg, Goslar, Meldorf, Darmstadt, Bonn, Brema, Hildesheim, Flensburg, a także w Granicznej Akademii Sankelmark. Jedna z większych ekspozycji miała miejsce w 1961 r. w muzeum w Flensburg, zorganizowana z okazji 75-tych urodzin artysty.