rekodzielo

ZASADY UCZESTNICTWA:

•    Przedmiotem przeglądu są wyroby  użytkowe i dekoracyjne typu; serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, Klimy,  obrazki na ścianę, ceramika, malowane na szkle, rzeźba ludowa, itp.;

•    Tematyka prac: pejzaż, zabytki, przyroda, zwierzęta warmińsko – mazurskiej ziemi;

•    Preferowane będą prace odtwarzające wzory i motywy warmińsko – mazurskie;

•    W ocenie prac jury nie będą brane pod uwagę wzory z wydrukiem na tkaninach;

•    Jeden autor może dostarczyć dowolną ilość prac;

•    Prace powinny być zaopatrzone w następujące dane: Imię i nazwisko autora, adres, nr. telefonu, wartość i tytuł pracy.

•    Autorzy dostarczają prace na koszt własny, odbiór osobisty za pokwitowaniem.

Prace należy dostarczyć do dnia 23 października 2013r.  

Więcej szczegółów w REGULAMINIE, do pobrania również KARTA ZGŁOSZENIA