plakat_rekodzielo2014

Do pobrania REGULAMIN

 

Regulamin Regionalnego Konkursu Rękodzieła Artystycznego:

Cele:
• Umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych w zakresie rękodzieła artystycznego – prezentacja wytworów wyobraźni i rąk – haftu płaskiego, cieniowanego i krzyżykowego, richelieu, koronki szydełkowej, gobelinów, Klimów, patchworków, aplikacje, collage, rzeźba ludowa, malowanie na szkle – motyw ludowy z elementami ludowymi;
• Podtrzymanie tradycji rękodzieła artystycznego;
• Wspieranie i kontynuacja twórczości artystycznej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Przedmiotem przeglądu są wyroby użytkowe i dekoracyjne typu; serwety, obrusy, bieżniki, gobeliny, Klimy, obrazki na ścianę, ceramika, malowane na szkle, rzeźba ludowa, itp.;
• Tematyka prac: pejzaż, zabytki, przyroda, zwierzęta warmińsko – mazurskiej ziemi;
• Preferowane będą prace odtwarzające wzory i motywy warmińsko – mazurskie;
• W ocenie prac jury nie będą brane pod uwagę wzory z wydrukiem na tkaninach;
• Jeden autor może dostarczyć dowolną ilość prac;
• Prace powinny być zaopatrzone w następujące dane: Imię i nazwisko autora, adres, nr. telefonu, wartość i tytuł pracy.
• Autorzy dostarczają prace na koszt własny, odbiór osobisty za pokwitowaniem.

PRZEBIEG PRZEGLĄDU:
• Prace należy dostarczyć do dnia 1 października 2014 r. na adres:
Kętrzyńskie Centrum Kultury – Pracownia Plastyczna / II piętro/
ul. Sikorskiego 24 A
11-400 Kętrzyn
Tel. 089 751 25 53
• Komisja powołana przez organizatora zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do konkursu prac nie spełniających zasad uczestnictwa;
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I – dzieci i młodzież do lat 16
II – dorośli

OTWARCIE WYSTAWY:
11 października 2014 r.  godzina 13:00, Galeria / II piętro/
Kętrzyńskie Centrum Kultury

NAGRODY:
• Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora;
• Dzieci i młodzież otrzymają nagrody rzeczowe;
• Autorzy najlepszych prac w kategorii dorosłych otrzymają nagrody pieniężne;
• Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają dyplomy uczestnictwa;
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany przyznawania nagród

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
ORGANIZATOR
Kętrzyńskie Centrum Kultury