ztw

„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ARNO HOLZA”

(1863-1929)

holz

SYMPOZJUM HISTORYCZNO-LITERACKIE Z OKAZJI 150 ROCZNICY URODZIN POETY

Uroczystość pod Honorowym Patronatem Sekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego

Honorowy Komitet Obchodów:

Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu MKiDN, Rudger Freiherr von Fritsch – Ambasador RFN w Polsce, Ryszard Górecki – Senator RP, Rektor UW-M w Olsztynie, Anna Wasilewska – Wicemarszałek Województwa W-M, Grzegorz Białuński – Prorektor UW-M w Olszynie, Stanisław Achremczyk – Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie, Winfried Lipscher – b. Radca Kulturalny Ambasady RFN w Warszawie.

 

PROGRAM

Dzień I – 25 kwietnia 2013 roku.

– 15.00 Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kętrzyn prof. dr. hab. Helmutowi Wagnerowi oraz Gertrudzie Liman (Uroczystość odbędzie się w Sali Rycerskiej kętrzyńskiego zamku ul. Plac Zamkowy 1). – 16.00 Koncert „Pro Musica Antiqua” (L. Szarzyński), recytacja wierszyw wykonaniu aktora Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie.

– 17.00 Otwarcie wystawy zorganizowanej przez Centrum Kultury Prus Wschodnich

w Ellingen pt.: „Arno Holz 1863-1929”. (Uroczystość odbędzie się w budynku MBP „Loża” ul. Mickiewicza 1).

– 17.30 Promocja książki Arno Holza „Phantasus” w przekładzie dr. Krzysztofa Szatrawskiego – (spotkanie przy kawie w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury ul. Mickiewicza 1, budynek MBP „Loża”).

– 20.00 Przegląd kina niemieckiego ( Kino „Gwiazda” ul. Sikorskiego 24A).

Dzień II – 26 kwietnia 2013 roku.

– 14.00 Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową w miejscu, gdzie stał dom, w którym urodził się Arno Holz – słowo w hołdzie poecie wygłosi Eugeniusz Tokarzewski ( ul. Rycerska )

– 14.30 Uroczyste otwarcie czytelni im. Arno Holza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. (Miejsce uroczystości – Plac Zamkowy 1).

– 15.00 Inauguracja Sympozjum Historyczno – Literackiego „Życie i Twórczość Arno Holza 1863-1929” ( Sala Rycerska kętrzyńskiego zamku ul. Plac Zamkowy 1).

1. Powitanie zaproszonych gości: – Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman

2. Otwarcie sympozjum: – Wiceminister Kultury RP Piotr Żuchowski – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rudiger Freiherr von Fritsch 3. Przewodnictwo sympozjum: – Prof. dr hab. Andrzej Młynarski 4. Wykłady: – „Polska recepcja twórczości Arno Holza” – Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski UW-M w Olsztynie – „Życie Arno Holza – Dr Ditmar Pertsch – Berlin odzwierciedlone w jego listach” 5. Zamknięcie I dnia sympozjum: – Prof. dr hab. Andrzej Młynarski – 20.00 Przegląd kina niemieckiego ( Kino „Gwiazda” ul. Sikorskiego 24A).

Dzień III – 27 kwietnia 2013 roku.

– 10.00 Otwarcie II dnia Sympozjum Historyczno – Literackiego „Życie i Twórczość Arno Holza 1863-1929” ( Sala Rycerska kętrzyńskiego zamku ul. Plac Zamkowy 1). 1. Powitanie gości: – Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman 2. Przewodnictwo sympozjum: – Prof. dr hab. Andrzej Młynarski 3. Wykłady: – „Ojczyste odniesienia w dziele Arno Holza – Dr Jens Stüben – Oldenburg – „Phantasus” Arno Holza jako próba stworzenia nowego języka lirycznego – Dr Krzysztof Szatrawski UW-M Olsztyn – „Traumulus” – od udanej sztuki teatralnej – Dr Ditmar Pertsch – Berlin po udany film fabularny. 4. Zamknięcie sympozjum: – Podsumowanie dorobku sympozjum – Prof. dr hab. Andrzej Młynarski – Podziękowanie uczestnikom, – Burmistrz Miasta Kętrzyn wręczenie aktów lokacyjnych Krzysztof Hećman

– 20.00 Przegląd kina niemieckiego ( Kino „Gwiazda” ul. Sikorskiego 24A).

Organizatorzy i sponsorzy uroczystości: Burmistrz i Rada Miasta Kętrzyn, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie dla Współpracy Polsko-Niemieckiej im. Arno Holza, Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen, Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Narodowe Centrum Kultury

Osoby do kontaktu:

Kontakt polskojęzyczny – Witold Gagacki ( tel. 601-359-063 e-mail: witold.gagacki@ biblioteka.ketrzyn.pl) Kontakt niemieckojęzyczny – Sylwia Oleksiak ( tel. 507-496-571 e-mail: osylwia2@wp.pl)