Zapraszamy 12. czerwca na godzinę 17, jeszcze do zamku na kolejne, ostatnie przed wakacjami, seminarium Akademii 2018 – Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego. Wojciech Kętrzyński wiele czasu spędził porządkując i inwentaryzując zbiory prywatnych bibliotek dworskich i pałacowych na terenie Ziemi Chełmińskiej i Pomorza.

Tym razem nasz kolejny Gość Łukasz Żywulski zaprezentuje nam problematykę zbiorów gromadzonych w bibliotekach pałacowych z terenu dawnych Prus w wystąpieniu „Bezcenne księgozbiory bibliotek dworskich na Warmii i Mazurach i ich losy po II wojnie światowej”.

Do II wojny światowej na terenie dzisiejszych Warmii i Mazur znajdowały się niezliczone ilości bezcennych starodruków, rękopisów, map i rycin, które od pokoleń gromadzone były przez mieszkających na tym terenie przedstawicieli rodów pruskich. Obok szkolnych i kościelnych, prywatne biblioteki dworskie stanowiły o bogactwie kulturowym regionu byłych Prus Wschodnich. Na podstawie zachowanych katalogów bibliotecznych można prześledzić ich wielkość, zawartość treściową oraz proweniencję. Najtrudniejszy okres w dziejach księgozbiorów dworskich przypadł na końcową fazę II wojny światowej, gdy pruskie cymelia zostały pozostawione samym sobie. Po opuszczeniu przez dotychczasowych właścicieli swoich posiadłości, członkowie pruskich rodzin Dönhoffów, Lehndorffów, Eulenburgów i Künheimów na zawsze pożegnali się ze swoimi bibliotekami. Część cymeliów została zabezpieczona przez nową administrację polską. Ile bezpowrotnie zaginęło lub zostało zniszczonych?

W trakcie prezentacji przeniesiemy się do powojennych Drogoszy, Sztynortu, Galin i Judyt, by bliżej poznać losy nie tylko książek, ale także instytucji i ludzi, którzy je ratowali.

W czasie seminarium zaprezentowane zostaną także starodruki z dawnej biblioteki pałacowej z Arklit.

Pierwszych pięciu uczestników otrzyma w prezencie książkę Łukasza Żywulskiego „Katalog starych druków Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” z autografem Autora.

wstęp bezpłatny – zapraszamy.