Zapraszamy na seminarium Akademii 2019, która w tym roku tematycznie związana jest z 660. rocznicą rozpoczęcia budowy bazyliki św. Jerzego. W ostatnim dniu marca minęła rocznica pierwszego pokazu obrazu Ludwiga Rosenfeldera, który został zakupiony w 1863 r. do nowego ołtarza głównego w kętrzyńskim kościele parafialnym św. Jerzego. Obecnie ołtarz z obrazem znajduje się w nawie bocznej bazyliki. To właśnie obraz „Ukrzyżowanie” królewieckiego malarza Ludwiga Rosenfeldera będzie głównym tematem kwietniowego seminarium. Pani Olga Droździecka z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie przybliży nam postać autora obrazu i opowie o ikonograficznych związkach przedstawienia ze sztuką europejską. Jako uzupełnienie tematyki zaprezentowana zostanie krótka historia ołtarzy z bazyliki, w tym nieznane szerzej powojenne „wędrówki” obrazu „Ukrzyżowanie”.
Zapraszamy.
Program seminarium:
Dawne ołtarze bazyliki św. Jerzego w Kętrzynie – Mariusz Wyczółkowski
„Ukrzyżowanie” Ludwiga Rosenfeldera wobec ikonografii zachodnioeuropejskiej Olga Droździecka – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie