W dniu 12 marca zapraszamy na godzinę 17.00 na kolejne seminarium Akademii 2019 „hilff gott maria berat – ECHO DZWONÓW OD ŚW. JERZEGO” poświęcone tematyce związanej z rocznicą 660-lecia rozpoczęcia budowy kętrzyńskiej fary pod wezwaniem świętego Jerzego. Masywna, ceglana bryła kościoła widoczna jest z daleka. Jeszcze dalej niósł się dźwięk dzwonów od świętego Jerzego, W początku XVIII w. dźwięk największego z dzwonów słyszany był aż w Sterławkach!
I to właśnie dzwony z kościoła świętego Jerzego będą stanowiły treść wystąpienia pana Krzysztofa Wołoszczaka. Przedstawi on historię kętrzyńskich dzwonów, opowie o tym jak i z czego były wykonywane, przedstawi rekonstrukcję ich losów a na koniec podzieli się rewelacjami o najstarszym kętrzyńskim dzwonie, który dzisiaj… nie dzwoni.