Kościół obronny św.Jerzego

Kościół wzniesiony został w tym samym czasie co zamek i włączony w system obwarowań miejskich. Jest jednym z nielicznych w Polsce zabytków łączących funkcje sakralne z obronnymi. Początkowo była to budowla jednonawowa, na przełomie XIV i XV w. kościół gruntownie przebudowano na świątynię trzynawową. Po pożarze w 1500 r. dobudowano prezbiterium. Jest ono odchylone w stosunku do osi nawy głównej, co jest osobliwością architektoniczną na skalę europejską. Niewątpliwą atrakcją jest pochodzące z 1515 r. kryształowe sklepienie wykonane przez mistrza Matza z Gdańska. Ciekawostką  świątyni są dwie pojedyncze cele więzienne znajdujące się w przyziemiu wieży zachodniej. Związana jest z nimi legenda o skazańcu. Bazylika posiada także wiele innych cennych zabytków m.in. ambonę z 1594 roku oraz organy z 1721r. wykonane przez organmistrza Jana Mosengela z Królewca. W zbiorach kościoła znajdują się obrazy św. Marcina i św. Tomasza oraz płyty nagrobne. Natomiast empora przeznaczona została na salkę muzealną. Znajduje się tam dokumentacja fotograficzno-historyczna, przedstawiająca przedwojenne wyposażenie kościoła. W okresie letnim z wieży kościoła zobaczyć można panoramę Kętrzyna i okolic. Nadanie kościołowi tytułu Bazyliki w 1997 r. świadczy o bogactwie historycznym i kulturalnym świątyni.

Kościół obronny św.Jerzego

W obiekcie: