Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce leży 12 km od Kętrzyna, na dnie malowniczej doliny. Obiekt w Świętej Lipce jest jednym z najważniejszych zabytków późnego baroku w północnej Polsce. Całość składa się z zespołu architektonicznego: kościoła, krużganku i klasztoru. Z kościołem związana jest legenda o skazańcu uwięzionym w celi Bazyliki św. Jerzego w Kętrzynie. Obiekt posiada zachowaną w prawie niezniszczonym stanie bogatą i różnorodną dekorację, w skład której wchodzą rzeźby wykonane w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne oraz obrazy na płótnie. Ciekawostką Sanktuarium jest ręcznie kuta brama główna ze splotem liści akantu wykonana przez Jana Schwartza z Reszla pochodząca z XVII w.

Istotna atrakcją są 18-stogłosowe organy zbudowane w latach 1719-1721 przez organmistrza z Królewca Jana Mosengela. Przywiązywał on wielką wagę zarówno do brzmienia instrumentu, jak i do jego wystroju zewnętrznego, dlatego też do dziś podziwiać można niezwykle kunsztownie wykonany prospekt organów z ruchomymi figurami.

Parafia organizuje Świętolipskie Wieczory Muzyczne. W okresie letnim, w każdy piątek lipca i sierpnia odbywają się koncerty organowe w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. Często łączone są z występami solistów śpiewaków lub muzyków grających na innych instrumentach muzycznych.

Sanktuarium w Świętej Lipce

Lokalizacja:

Święta Lipka 29
11-440 Reszel

www:

www.swlipka.org.pl

Imprezy cykliczne:

Świętolipskie Wieczory Muzyczne
(czerwiec-sierpień)