Od wczoraj (7 lipca) można przejść „Wilczym Szlakiem” po Wilczym Szańcu.

Nowa oferta skierowana do odwiedzających Wilczy Szaniec. „Wilczy Szlak” to początek „Wielkiego Szlaku Leśnego”, który jest kompleksową ofertą turystyczną z uwzględnieniem szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z usługami noclegowymi i gastronomicznymi. Na terenie obiektu już pojawiły się ścieżki edukacyjne z tablicami informacyjnymi, nie zabrakło oczywiście także stałej ekspozycji nt. II Wojny Światowej.