Podpowiadamy, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie podróży jednośladem i nie łamać przepisów, jakie jest niezbędne wyposażenie roweru. Wyjaśniamy, kiedy możemy jechać po chodniku i dlaczego w lesie trzeba czasem przestrzegać zasad kodeksu drogowego.

 

Rozpoczynając sezon rowerowy musimy pamiętać o stosowaniu się do zasad kodeksu drogowego. W co wyposażyć nasz jednoślad? Obowiązkowo rower powinien posiadać przynajmniej jedno światło pozycyjne białe lub żółte z przodu, z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe czerwone, co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, kierunkowskazy (w przypadku kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką). Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo warto także zakładać kask ochronny oraz ubrania z elementami odblaskowymi lub kamizelki.

Ścieżką rowerową, jezdnią czy po chodniku? Jeżeli trasa, którą jedziemy rowerem, posiada wytyczoną ścieżkę rowerową, to właśnie po niej powinniśmy się poruszać. Nie zapominajmy, że istnieją tzw. ciągi pieszo-rowerowe, na których musimy zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym. Z jezdni możemy korzystać w sytuacji, gdy na trasie nie wytyczono drogi dla rowerów. Pojazdy możemy na niej wyprzedzać zarówno z prawej jak i z lewej strony. Dopuszczalny jest również przejazd rowerem między samochodami stojącymi w korku po warunkiem, że pasy nie są w tym miejscu oddzielone linią ciągłą. Warto mieć świadomość, że przepisy te dotyczą wyłącznie dróg krajowych, gdyż zabronione jest korzystanie przez rowerzystów z autostrad i dróg ekspresowych, włączając w to pas awaryjny i pobocze. Natomiast po chodniku możemy jeździć wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Jedną z nich jest opieka nad dzieckiem, które nie ukończyło 10. roku życia i nie może korzystać z dróg rowerowych. Drugi przypadek to brak wytyczonej ścieżki dla rowerów na trasie, czy wydzielonego pasa dla rowerów na jezdni, na której  samochody mogą jeździć z prędkością większą niż 50 km/h. Chodnik musi być jednak szeroki na przynajmniej dwa metry. Z chodnika możemy skorzystać również wtedy, gdy warunki pogodowe zagrażają naszemu bezpieczeństwu na jezdni tj. podczas śniegu, oblodzenia, silnego wiatru, ulewy, czy mgły. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, bo piesi zawsze mają tu pierwszeństwo. Pamiętajmy także o tym, że nie można także przejeżdżać rowerem po pasach dla pieszych.

Wycieczka do lasu i co dalej? Rajd po lesie lub parku może skończyć się mandatem za nieprzestrzeganie kodeksu drogowego. Mimo tego, że przepisy ruchu drogowego nie obowiązują poza drogami publicznymi nie oznacza to, że we wszystkich lasach i parkach możemy jeździć nie stosując się do nich. Niektóre Rady Gminy ścieżki leśne zaliczają do dróg publicznych więc przed wyjazdem warto to sprawdzić. Warto pamiętać, że w większości parków narodowych i rezerwatów jazda na rowerze jest zakazana poza wytyczonymi miejscami.

Jak jeździć bezpiecznie? Oprócz obowiązkowego wyposażenia, które umożliwia nam bezpieczną jazdę istnieją przepisy określające, w jaki sposób należy kierować rowerem, by nie stwarzać zagrożenia na drodze. W trakcie jazdy należy trzymać obie ręce na kierownicy, nie należy korzystać z telefonów komórkowych, z wyłączeniem zestawów słuchawkowych. Mandat grozi także za czepianie się innych pojazdów.

Dziecko i rower? Jako opiekunowie możemy przewozić na swoim rowerze dziecko do siódmego roku życia pod warunkiem, że korzystamy ze specjalnego, przymocowanego do roweru fotelika. W tym celu możemy użyć także przyczepki rowerowej, ale tylko takiej, która przeznaczona jest specjalnie do tego celu i wyposażona w pasy bezpieczeństwa. Ograniczeniem jest jedynie wzrost dziecka, nie może ono mierzyć więcej niż 120 cm. Dziecko, które nie skończyło 10 lat, samodzielnie może jeździć na rowerze tylko po chodniku i tylko pod nadzorem osoby dorosłej.