Galeria RastArt prezentuje prace, które powstały podczas pierwszego międzynarodowego pleneru malarskiego ,,Malarska opowieść o Kętrzynie” związanego z obchodami 665-lecia Miasto Kętrzyn. Studenci i profesorowie z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Lipawskiego na Łotwie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w lipcu zwiedzali nasze piękne miasto i uwiecznili je stosując różne techniki malarskie. Kuratorem przedsięwzięcia była Pani Sylwia Caban-Wiater. Artystom za udział podziękował burmistrz miasta Ryszard Henryk Niedziółka i otworzył wernisaż wraz z Panem Jarosławem Tonderą – profesorem WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN oraz Panią Wiolettą Jaskólską – profesor Wydziału Sztuki na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wystawa będzie dostępna w Galeria RastArt przez cały wrzesień.