Inspiracją do powstania gry jest tekst „Tajemnica kętrzyńskiej piwnicy Hempla” autorstwa Piotra Maszkowskiego. Oparty jest on na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w naszym mieście. Zarys całej historii zawarty jest w AKTACH SPRAWY. To tam dowiecie się tego, co wydarzyło się naprawdę i jakie zeznania składali świadkowie.

My jednak na potrzeby gry zmienimy bieg wydarzeń. Zasady są proste:

1. AKTA SPRAWY są poniżej, przedstawione zostały Wam od razu, żebyście mogli zapoznać się ze sprawą 

2. DOWODY są elementem naszej zabawy, zebrane przez ppor. Stankiewicza w czasie prowadzonego z Wami śledztwa. To one stanowią istotę naszej gry. Bądźcie czujni, to właśnie dowody doprowadzą was do rozwiązania zagadki. Pozwolą Wam odpowiedzieć na ostateczne pytanie: Kto jest złodziejem? Czekajcie na nie cierpliwie 🙂 Śledztwo rusza 1-ego maja. 

AKTA SPRAWY – Raport T-w. 'IRA’

AKTA SPRAWY – Opinia Kapitana Skiby

AKTA SPRAWY – Raport Nr 1 ppor. Stankiewicza

AKTA SPRAWY – Raport Nr 2 ppor. Stankiewicza

AKTA SPRAWY – Notatka Służbowa ppłk. Sikory z Katowic

AKTA SPRAWY- Protokół przesłuchania świadka Feliksa Brzeźniewskiego

AKTA SPRAWY- Doniesienie Tw. „IRA”

AKTA SPRAWY- Opinia kapitana Skiby

 

Na początku 1974 roku sprawa weszła w decydującą fazę. Udało się zidentyfikować wszystkie potencjalnie związane z nią osoby, jednak ostatecznie uznano, że tylko Konrad Sosinka jest istotnym elementem śledztwa. W połowie kwietnia 1974 roku został wezwany do stawienia się w komendzie MO w Kętrzynie, gdzie po raz pierwszy został szczegółowo przesłuchany przez prowadzących śledztwo. Po ustaleniu wszelkich interesujących szczegółów i ściągnięciu ekipy budowlanej, udano się z nim do piwnic z zamiarem ostatecznego rozwiązania sprawy. Oto jak owe przedsięwzięcie zostało opisane w notatce służbowej prowadzącego sprawę ppor. Stankiewicza:

„K. Sosinka naszkicował plan określając miejsce zamurowania wejścia. Po udaniu się do piwnic przedmiotowego domu, wskazał miejsce….

STOP!!!!

A GDYBY TAK ZMIENIĆ BIEG DALSZYCH WYDARZEŃ?

wtedy reszta raportu brzmiałaby tak: ” Okazało się, że ścianka niszy jest rozbita i zgodnie z założeniem prowadzi do piwnic w II-ej kondygnacji. Piwnica zawalona była piachem i gruzem z widocznie odkopanym tunelem. Wg wskazówek K.S. udano się do końca tunelu.Odkryte pomieszczenie splądrowane przez nieznanego sprawcę. K.S. nie krył zdziwienia zaistniałą sytuacją. Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia dochodzenia ws. kradzieży.”

ŚLEDZTWO RUSZA 1 MAJA

MATERIAŁY DOWODOWE ZGROMADZONE PODCZAS PIERWSZEGO DNIA ŚLEDZTWA

DOWÓD NR 1

Zeznanie Józefy Racławickiej z domu Lejkowiak żony Ignacego Racławickiego,  z dn. 1 maja 1974 roku

DOWÓD NR 2
Zeznanie Konrada Sosinki z dn. 1 maja 1974 roku
DOWÓD NR 3
Plan starego miasta Rastenburga
DOWÓD NR 4
Zeznanie Ignacego Racławickiego T-w ps. IRA z dn. 1 maja 1974 roku
DOWÓD NR 5
Informacje pomocne w trakcie dochodzenia
DOWÓD NR 6
Papierosy. Sztuk 4 znalezione w piwnicy 

 

MATERIAŁY DOWODOWE ZGROMADZONE PODCZAS DRUGIEGO DNIA ŚLEDZTWA

DOWÓD NR 7
Zeznanie Józefy Racławickiej z domu Lejkowiak, żony Ignacego Racławickiego T-w ps. IRA z dn. 2 maja 1974 roku
DOWÓD NR 8
Guziki znalezione w piwnicy

DOWÓD NR 9
Notatka ppor. Stankiewicza

DOWÓD NR 10
Notatka Józefy Racławickiej z domu Lejkowiak
DOWÓD NR 11
Protokół przesłuchania Konrada Sosinki z dn. 2V1974r.
DOWÓD NR 12
Zapisek z notatnika ppor. Stankiewicza

MATERIAŁY DOWODOWE ZGROMADZONE PODCZAS TRZECIEGO DNIA ŚLEDZTWA

 DOWÓD NR 13

List znaleziony w piwnicy przez Józefę Racławicką
DOWÓD NR 14

Obywatelu! Obywatelko!

Wszystkie wskazówki zebrane, dowody na miejscu kradzieży zabezpieczone, świadkowie przesłuchani więc kończymy śledztwo! Nasz raport opiewa na tylko jednym pytaniu. Sprawdź czy znasz odpowiedź. Link do formularza znajdziesz poniżej.

Kliknij i wypełnij raport:

RAPORT ŚLEDZTWA