Dnia 14 grudnia 2018 roku Zespół Szkól Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie organizuje I Ogólnopolski Przegląd Piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ

CEL PRZEGLĄDU

Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.
Promowanie twórczości Agnieszki Osieckiej wśród dzieci i młodzieży.
Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.
Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.
Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno-oświatowymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. Do Koncertu Finałowego w drodze przesłuchać zakwalifikowanych zostanie po 5 uczestników z każdej kategorii (chyba, że Jury zarządzi inaczej). Każdy uczestnik musi mieć przygotowane 2 utwory. Podczas przesłuchań należy wykonać jeden z utworów (na prośbę Jury, uczestnik będzie musiał wykonać drugi utwór). W Koncercie Finałowym uczestnik sam wybiera, który z dwóch przygotowanych utworów zaśpiewa.

Kategorie wiekowe:

10 – 14 lat
15 – 18 lat
powyżej 18 lat

Nagrody I, II i III w każdej kategorii przyznaje Jury podczas Konkursu Finałowego. Zostanie również przyznana nagroda Grand Prix (w wysokości 1000 zł) oraz nagroda specjalna (dla jednego z finalistów) ufundowana przez Hotel Ognisty Ptak (voucher na 2 dniowy pobyt). . Wyróżnienia przyznawane będą na specjalne życzenie Jury. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i ubezpieczenia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

ZASADY REGULAMINOWE

Podczas Koncertu Finałowego zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze. Jury podczas przesłuchań może zarządzić dogrywkę, w której zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym dodatkowym utworze. Wykonawcy występują do podkładu muzycznego (półplayback) na płycie w formacie audio (podkłady dostarcza uczestnik w dniu Przeglądu) lub uczestnik wykonuje akompaniament własny/zespołu akompaniujący (szczegóły proszę podać na kacie zgłoszenia). Uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu na finał przeglądu wraz z opiekunami pełnoletnimi. Po przesłuchaniach zapraszamy uczestników na warsztaty wokalne z Patrycją Kunert.

OCENA

Jury oceniać będzie:

dobór repertuaru,
interpretację,
muzykalność,
warunki głosowe,
Ogólny wyraz artystyczny.

PROGRAM

9.30 – 11.00 przesłuchania grupy wiekowej 10 – 14 lat
11.00 – 12.30 przesłuchania grupy wiekowej 15 – 18 lat
12.30 – 14.00 przesłuchania grupy wiekowej powyżej 18 lat
14.00 – 15.00 obrady Jury (wyniki przesłuchań)
15.00 – 17.00 warsztaty wokalne dla uczestników – prowadzi Patrycja Kunert
17.00 – 18.00 przerwa
18.00 – 20.00 Koncert Finałowy

ORGANIZATORZY
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego
ul. Powstańców Warszawy 2
11-400 Kętrzyn
„Przegląd Agnieszki Osieckiej”

Do dnia 10 grudnia 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).