II Lekcja historia na trawce i wystawa:

Wystawa „Powiat rastemborski w przeszłości. Z dziejów do 1945 roku”, przygotowana została przez Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen. Każdy zwiedzający może na 37 planszach zapoznać się z syntetycznie przedstawioną historią powiatu. Poszczególne plansze ukazują – oprócz informacji ogólnych – m. in. historię wybranych miejscowości, pałaców, przemysłu, czy kolejnictwa na terenie powiatu. Teksty polskie i niemieckie uzupełnione są ciekawymi materiałami ikonograficznymi w postaci fotografii i dokumentów.

Powiatowy Dom Kultury proponuje lekcje historii na świeżym powietrzu. Jest ciepło, nauczycielu, zabierz swoich uczniów na żywą lekcję historii. Na życzenie przygotujemy tematy, które Państwa interesują. Prosimy o kontakt: 89 752 35 08, e-mail: kontakt@czerwonytulipan.ketrzyn.pl