marcinmaly

Obchody Dnia Św. Marcina
O godz. 18.00 Msza Św. za wszystkich Marcinów i inscenizacja o św. Marcinie w Bazylice Św. Jerzego, po którym nastąpi pochód Świętomarcinowy ulicami miasta do Amfiteatru przy ul. Kajki 2
Po zakończeniu pochodu świętomarcinowego o godz. 19.15 odbędzie się Pokaz Sztucznych Ogni przy kętrzyńskim jeziorku.